พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ เป็นบริษัทจัด นำเที่ยว ทะเลภูเก็ต เที่ยวเกาะต่างๆ ดำน้ำดูปะการังโดยเรือ Speed Boat จัด ทัวร์ภูเก็ต บริการนำ เที่ยวภูเก็ต ให้เลือกมากมาย "ท่องทะเลภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ "

TAT Licence 31 / 00620

เที่ยวภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow

บทความสาระน่ารู้
arrow
arrow
arrow

โปรแกรมสุดคุ้ม !! new
arrow ทัวร์ตุรกี Andaman to Wonderful Turkey new

โปรแกรมทัวร์ ( วันเดียว )
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
โปรแกรมทัวร์ค้างคืน
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู

  Currency Converter


.
รหัส
PT4
โปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต, เกาะรายา, เกาะเฮ

 ฟังชั่นเพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษร ( - คือ ลดขนาด , R คือ กลับไปขนาดปกติ , + คือ เพิ่มขนาด )

ภูเก็ต เกาะรายา เกาะเฮ 3วัน 2คืน

เมืองภูเก็ต
ในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกสมัยเก่าแบบยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้ว เมื่อครั้งกิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกสมัยเก่าเหล่านี้ได้รับอิทธิพล
ทางด้านสถา ปัตยกรรมแบบจีนด้วยจึงเรียกว่า สถาปัตยกรรมแบบซิโน-โปรตุกีส ลักษณะตึกสมัยเก่า ของภูเก็ตนั้นจะมีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างและไม่สูงนัก
ปัจจุบันจะหาดูได้บริเวณถนนถลาง ถนนดีบุก ถนนพังงา ถนนเยาวราช และถนนกระบี่ นอกจากนี้ยังมีตึกโบราณที่มี ลักษณะทาง สถาปัตยกรรมแบบ ยุโรป ได้แก่
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ศาลจังหวัดภูเก็ต และธนาคาร นครหลวงไทย เป็นต้น

แหลมพรหมเทพ
อยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กม. เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของเกาะภูเก็ต ชาวบ้านเรียกว่าแหลมเจ้า บริเวณแหลมพรหมเทพเป็น

เกาะรายา
หรือ ราชา เกาะรายาใหญ่ และ เกาะรายาน้อย ตั้งอยู่ด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ต ระยะทางจากท่าเรือในคลองเกาะสิเหร่ ถึง เกาะรายาใหญ่ ประมาณ 30 กิโลเมตร
และถึงเกาะรายาน้อย ประมาณ 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะรายาใหญ่ มีโรงแรม รีสอร์ทและบังกาโล หลายที่ มีสวนมะพร้าวและมีน้ำจืด
อุดมสมบูรณ์ตลอดปี มีหาดทรายสวยงาม มีอ่าวหลายอ่าวเช่น อ่าวสยาม อ่าวขอนแค อ่าวทือ และที่มีชื่อเสียงมาก คือ อ่าวเคย มีจุดดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและ
จุดดำน้ำลึก หลายจุด ความลึกของน้ำ รอบเกาะประมาณ 50 - 70 เมตร รอบบริเวณทั้ง 2 เกาะ มี “หินกอง” ที่เป็น " หมาย " ตกปลามากกว่า 50 จุด เกาะรายาน้อย
อยู่ห่างจาก เกาะราชาใหญ่ 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นรูปยาว แคบๆ ทอดตัวจากเหนือลงใต้ เป็นโขดหินและหน้าผาเกือบทั้งหมด มีคนอยู่อาศัยไม่มาก
ส่วนใหญ่จะอยู่เฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้น “หมาย”รอบๆทั้ง 2 เกาะ มีปลาหน้าดินหลายชนิด เช่น อั้งเกย และ อั้งโจว สีเงินและเก๋าชนิดต่างๆ และ “หมาย” ที่นักล่า
รู้จักกันดี คือ ปลายแหลมด้านใต้สุดของเกาะรายาน้อย ที่มี หินกอง อยู่ประมาณ 7 ยอด ชุกชุมไปด้วย อินทรี,วาฮู,ทูน่า,มาลิน,มงพร้าว,หัวเสี้ยม,เก๋าและฉลามใหญ่ๆ
บางตัวไม่ต่ำกว่า 100 กิโลกรัม

เกาะเฮ
เป็นเกาะที่มีหาดทรายอันขาวละเอียด มีปะการังน้ำตื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ น้ำทะเลใส มองเห็นฝูงปลาแหวก ว่ายมากมาย โลกใต้น้ำที่อยู่ทางด้านตะวันตก
มีปะการังสมอง ปะการังผักกาด ปะการังเขากวางปะการังจาน เป็น แนวยาว และเหล่าปลาน้อยใหญ่ หลากสีสันสวยงาม เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาโนรี ปลานกแก้ว
ปลาสินสมุทร สามารถ ดำน้ำแบบสนอร์เกิลใช้หน้ากากดำน้ำและท่อหายใจก็สามารถเห็นโลกใต้ทะเลที่สวยงาม ด้านหลังของเกาะยังมี ชายหาดสวย ขาวสะอาด
น้ำทะเลใส ก็เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

รายละเอียดการเดินทาง
     วันแรก
-
รับคณะที่จุดนัดพบด้วยความเรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     วันที่สอง เกาะรายา + เกาะเฮ
08.00 น. :
นำท่านออกเดินทาง สู่ท่าเรืออ่าวฉลอง
09.00 น. :
นำท่านโดยสารเรือปรับอากาศ ซึ่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเล ชมทัศนียภาพของท้องทะเลไทยในบรรยากาศแสงแดดอ่อนยามเช้า เกลียวคลื่นของท้องทะเล และ ฟ้าสีคราม ผ่านชมเกาะน้อยใหญ่ในระหว่างการเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะรายา เพื่อให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการว่ายน้ำ-เล่น น้ำที่หาดปาโตก ตามอัธยาศัย     
10.30 น. :
นำทุกท่านออกเดินทางต่อสู่อ่าวขอนแค ให้ทุกท่านได้ว่ายน้ำ - ดำน้ำ ดูปะการัง จนกระทั่งถึงเวลานัด หมาย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เกาะรายาสู่หาดปาโตก ระหว่างทาง ท่านจะได้ชม อ่าวทือ และหาดสยาม
12.00 น. :
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเชิญทุกท่านอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย จนกกระทั่งถึงเวลานัดหมาย
14.00 น. :
นำท่านออกเดินทางสู่เกาะเฮ
14.30 น. :
เรือถึงเกาะเฮ ให้ท่านอิสระ พักผ่อน เล่นน้ำ ดำน้ำตามอัธยาศัย จนกระทั่งถึงเวลานัดหมาย
15.30 น. :
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ท่าเรืออ่าวฉลอง จ. ภูเก็ต
16.00 น. :
เดินทางถึงภูเก็ต  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
     วันที่สาม (สนามบินภูเก็ต)
เช้า :
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารนำทุกท่านเช็คเอ้าท์เก็บสัมภาระ  เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา  โดยสวัสดิภาพ  

สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไป
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

   • ผ้าขนหนู        • ครีมกันแดด      • แว่นตากันแดด      • หมวก         • กล้องถ่ายรูป 
บริการของเรา
รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ-โรงแรม  เรือบริการ  อาหารกลางวัน  น้ำดื่มและผลไม้บนเรือ  อุปกรณ์ดำผิวน้ำ  มัคคุเทศก์  ประกันภัย

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก อายุ 3 - 10 ปี
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00 น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน

  เบอร์โทร. 081-326-2733, 076-214931 แฟกซ์. 076-214932
  อีเมล์. info@poonpholtour.com ,booking@poonpholtour.com
สั่งจองโปรแกรมทัวร์

.บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด
74/39 พูนผลไนท์พลาซ่า ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. (66 76) 214931, 222891  โทรสาร. (66 76) 214932
สายด่วน มือถือ. Tel : 081-892-9820, 081-326-2733, 086-940-0598, 081-326-2733
อีเมล์. info@poonpholtour.com

  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00620
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2014 สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบโดย 44website