พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ เป็นบริษัทจัด นำเที่ยว ทะเลภูเก็ต เที่ยวเกาะต่างๆ ดำน้ำดูปะการังโดยเรือ Speed Boat จัด ทัวร์ภูเก็ต บริการนำ เที่ยวภูเก็ต ให้เลือกมากมาย "ท่องทะเลภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ "

TAT Licence 31 / 01105

เที่ยวภูเก็ตกับ..พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow
arrow

บทความสาระน่ารู้
arrow
arrow
arrow

โปรแกรมทัวร์ ( วันเดียว )
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
ฟ้า
โปรแกรมทัวร์ค้างคืน
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู
ชมพู

  Currency Converter


.
รหัส
DT3
โปรแกรมทัวร์ พังงา

 ฟังชั่นเพิ่ม ลด ขนาดตัวอักษร ( - คือ ลดขนาด , R คือ กลับไปขนาดปกติ , + คือ เพิ่มขนาด )

ทัวร์พังงา

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเล
มีความงดงามของทิวทัศน์ ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกอบด้วยเกาะทางด้านทิศตะวันออกของ เกาะภูเก็ตประมาณ 40 เกาะ
และเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามเช่น เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ำลอด รวมทั้งหาดทรายสวยงาม อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่
หรือ 400 ตารางกิโลเมต

รายละเอียดการเดินทาง
07.30 น. :
นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางผ่านชม สะพานแห่งความรัก “สะพานสารสิน” สะพานซึ่งเป็นตำนานเกี่ยวกับความรัก ของหญิง – ชาย ที่รักกันแต่ถูกพลัดพรากกันด้วยเหตุทางบ้านจนทั้งสองต้องจบชีวิตลงที่สะพานแห่งนี้เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อล่องเรือชมทัศนียภาพในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หรือ “มิลด์ฟอร์ดชาวเมืองไทย” ชม เขาหมาจู ภูเขาที่ถูกการกัดเซาะของธรรมชาติ จนทำให้มีรูปร่างคล้ายกับหมาจู แวะ ชมถ้ำลอด ถ้ำที่ถูกการกัดเซาะของคลื่นน้ำทะเล ทราย และ เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก บันทึกภาพเป็นที่ระลึกก่อนแวะชม เขาพิงกัน ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวเปลือกโลก ทำให้ภูเขาเกิดรอยแยก และ ร่วงลงมา ชมลายพระหัตถ์ของบรมวงศ์นุวงศ์ ชมเขาตะปู ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล และ ยังเป็นสัญลักษณ์ของตราประจำจังหวัดพังงา และ ที่สำคัญเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้ว คือ “เจมส์บอนด์ 007” จนชาวต่างประเทศให้ชื่อว่า “JAMES BOND ISLAND”
12.00 น. :
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเลที่อาศัยอยู่ร่วมกันจนตั้งเป็นชุมชน สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก
สิ่งที่แนะนำให้ติดตัวไป
เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางท่องเที่ยวของท่าน และให้ท่านได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบ เราขอแนะนำให้ท่านนำสิ่งเหล่านี้ไปด้วย

• ครีมกันแดด      • แว่นตากันแดด      • หมวก         • กล้องถ่ายรูป 
บริการของเรา
รถรับส่ง จากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) นอกเหนือจากนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 บาท  อาหารกลางวัน  มัคคุเทศก์  เสื้อชูชีพ  ประกันภัย

ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก อายุ 3 - 10 ปี
-
-
  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : เวลา 08.00 น.-17.00 น. เปิดบริการทุกวัน

  เบอร์โทร. 081-326-2733, 076-214931 แฟกซ์. 076-214932
  อีเมล์. info@poonpholtour.com ,booking@poonpholtour.com
สั่งจองโปรแกรมทัวร์

.บริษัท พูนผลเซ็นเตอร์ทัวร์ จำกัด
74/39 พูนผลไนท์พลาซ่า ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์. (66 76) 214931, 222891  โทรสาร. (66 76) 214932
สายด่วน มือถือ. Tel : 081-892-9820, 081-326-2733, 086-940-0598, 081-326-2733
อีเมล์. info@poonpholtour.com

  
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 31/00620
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

2014 สงวนลิขสิทธิ์ ออกแบบโดย 44website